תקופת־ההרשמה תמה
אם עדיין לא הגשתם טופס־בחירה, או שאתם רוצים לשנות בחירה שהגשתם, פנו לאבי דבאח במייל ofek.chativa@gmail.com